Eerste stappen

Eerste Stappen Sinds kort zet ik mijn eerste schreden in de politiek. Het lijkt soms wel VR: een virtuele realiteit. Binnen de bubbel van de gemeentepolitiek kunnen dingen spelen die in de ‘gewone’ maatschappij er niet toe doen. Het valt me op dat alle raadsleden ontzettend hard werken. Iedereen zit daar met een ideaal en…

Groen

Mooi artikel in de Veenendaalse Krant. In ons verkiezingsprogramma hebben we veel opgenomen over het groen in onze stad. Zowel over het centrum, de woonwijken en de bedrijventerreinen. Groen maakt Veenendaal tot een prachtige leefbare stad. We willen meer groen terug in de straat. Link naar de krant: http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/we-moeten-lucht-de-stad-houden-342706 Link naar ons verkiezingsprogramma: https://issuu.com/arjansegers/docs/cda_-_sterk_en_betrokken_vs3