In een ander licht

Het is bijna kerst. In deze dagen wensen we elkaar “vrede op aarde” toe. We zingen over het licht dat naar de wereld gekomen is. We rennen iets minder hard, we nemen de tijd om stil te staan. We bekijken elkaar in een ander licht, voor even. We maken verbinding.
Afgelopen jaar heeft het CDA laten zien dat het mogelijk is om de verbinding te maken tussen wat er leeft in Veenendaal en de vertaling naar de politiek. Of het nu gaat over onze ondernemers, onze gezondheid, onze veiligheid of onze scholen; wij zijn blij dat we met zoveel mensen op straat, in de wijk, op scholen en in buurthuizen hebben gesproken. Veenendalers zijn betrokken en willen meedenken en –bouwen aan hun woonplaats.
Op die momenten wordt het ook duidelijk dat we geen eenvoudige oplossingen hebben voor de uitdagingen die voor ons liggen. Groeien naar 70.000 inwoners gaat over veel meer dan alleen het bouwen van woningen. We weten dat onze inwoners soms tegelijkertijd ondernemer, burger, ouder, buur en vrijwilliger zijn. Hoe vinden we oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn? Deze oplossingen zijn nooit eenvoudig, maar vragen om dieper na te denken over datgene wat ons bindt. Wat is de samenhang in onze samenleving? Kennen we onze buren nog? Vertrouwen we elkaar? Antwoord op dit soort vragen legt de basis voor oplossingen die acceptabel zijn. Voor oplossingen die mensen verbindt.
Als we met kerst zingen over “vrede op aarde” klinkt het vanzelfsprekend, maar daagt dit ons ook uit. Als politiek kunnen we zorgen voor de goede randvoorwaarden. Als inwoners van Veenendaal zullen we het verder samen moeten doen. Veenendaal is niet alleen het resultaat van politieke besluitvorming in het gemeentehuis. Veenendaal is bovenal de woonplaats die gevormd en gemaakt wordt door alle Veenendalers samen.
Groeien als stad is mooi, maar het wordt nog mooier als we samen groeien in solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap. Het CDA zal zich daar in 2020 voor blijven inzetten.
We wensen u zalige en gezegende kerstdagen toe.